Welcome to Scribent Astrology Services

Dutch spoken

The most successful Wall Street traders use “big data” and a specific type of astrology to predict changes in currencies and shares on the stock exchange accurately. CEOs use it as a virtual personal assistant. Astrology uses the zodiac, planetary constellations and ancient knowledge to create a huge clockwork, which by means of psychological and sociological synchronism, has its effect on our lives. Combined with ‘big data’, it becomes an accurate method to predict future events.

As the astrological clock starts running when you enter the world, and because the clock itself differs with respect to the exact location of birth, horoscopes that appear in newspapers and magazines can never be right. If they are, it is pure coincidence. That is also the reason why an accurate natal chart and the subsequent monthly and yearly predictions that can be made off it, will by definition be tailored to the date and time, and location of your birth.

If you want to know at which time some specific action will turn out the best, you will also need to have a natal chart specifically made for you — and consequently you will also need an exact time, date and location of birth. This so-called election astrology is commonly used by CEOs of large corporations (but they will obviously never tell you). In their case, the natal chart will be erected for the “birth” date/time/location of the company.

There is one exception to the rule that states you need to know your exact birth data: horary astrology. If you have a genuine, urgent question, we take the exact time/location the astrologer gets to know the question and erect a chart for that ‘birth’. Horary astrology is the oldest and most practical type of astrology and the one that is used in a slightly adapted form by successful day traders because of its accuracy.

We do not use the computer for anything else but to calculate astronomical positions. We manually analyse constellations that have an effect on you and your life using traditional astrological methods and write your astrology report ourselves – we DO NOT use computer-generated text because that is rubbish.

As for horary astrology: tell us your genuine, honest and somewhat urgent question — even a ‘yes/no’ one — and we will find an answer for you. The question must be genuine, clear and important. It should also preferably be about something in your life, not in someone else’s.

BUY YOUR HOROSCOPE HERE

Character analysis
Life Trends Predictions
Horary Chart (Q&A)

De meest succesvolle Wall Street traders gebruiken “big data” en een welbepaalde vorm van astrologie om de koers van aandelen, munten en beurzen nauwkeurig te voorspellen. Met de Scribent Astrology Service passen wij deze vorm van voorspellen toe op trends in uw leven en/of op vragen die u hebt. Astrologie gebruikt de planeten en de zodiak als een klok die door middel van psychologische en sociologische mechanismen doorwerkt op ons leven.

Omdat de klok op nul staat als u geboren wordt, en omdat de klok zelf verschilt van de exacte plaats waar u geboren wordt, kan een horoscoop in de krant of een weekblad nooit nauwkeurig zijn. Als de horoscoop in een blad voor een bepaalde week of maand lijkt te kloppen, is dat zuiver toeval. Een op maat gemaakte astrologische geboortehoroscoop daarentegen gaat uit van de exacte datum, tijd and plaats van geboorte. Uw maandelijkse en jaarlijke voorspellingshoroscopen zijn gebaseerd op uw geboortehoroscoop. Daaruit volgt dat dezelfde nauwkeurigheid maatwerk vereist.

Ook als u wenst te weten welk tijdstip het meest gunstige is om iets te doen, is een op maat gemaakte geboortehoroscoop nodig — en bijgevolg ook een exact tijdstip en locatie van geboorte. Deze zogenaamde electies worden vaak gebruikt door CEOs van grote bedrijven (die dat bijna altijd zullen ontkennen). In hun geval nemen we de stichtingsdatum/tijd/locatie van het bedrijf als ‘geboorte’.

Er is een uitzondering op de regel dat u een exacte geboortedatum/tijd/locatie moet kennen (maar ook weer niet) en dat is de uurhoekastrologie. Als u een oprechte en dringende vraag hebt, nemen we het exacte tijdstip waarop u de vraag stelt aan de astroloog, die dat tijdstip neemt als de geboortetijd van de vraag. Dit is de oudste vorm van astrologie en meteen ook de meest praktische. De antwoorden zijn vaak verbluffend correct.

Dit zijn de diensten die Scribent Astrology Services u kan leveren.

Wij gebruiken de computer enkel voor de berekeningen. Alle analyses worden manueel door ons geinterpreteerd met behulp van traditionele astrologische methoden en statistische analyse.

Wat uurhoekastrologie betreft: zend ons uw eerlijke, duidelijke en min of meer dwingende vraag — zelfs ja/nee vragen kunnen — en wij zullen een antwoord vinden voor u. Bij voorkeur gaat de vraag niet over andermans leven, maar over iets dat in uw leven van belang is.

BESTEL UW HOROSCOOP HIER

Geboortehoroscoop/Karakteranalyse
Voorspellingen/Levenstrends
Uurhoekhoroscoop (Q&A)

Astrological prediction services